Log in

Rodzina- inwestycja w przyszłość

Zapytanie Ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie zajęć grupowych  dla Uczestników projektu  „Rodzina – inwestycja w przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Termin składania ofert do 13.09.2017 r.W załączeniu zapytanie ofertowe i załączniki wymagane do złożenia oferty:

 

 


Załączniki

Zapytanie ofertowe

 

 

Dotyczy Zapytania ofertowego  FN.26.2.1.2017 z dn. 05.09.2017r.

Zamawiający doprecyzowuje zapis, pkt.9 – Terapia poprzez teatr, dotyczący:  Wymagań dla Aktora , który otrzymuje brzmienie:

– wykształcenie wyższe kierunkowe, np. pedagogiczne, filologia polska, artystyczne bądź ukończone studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne uprawniające do prowadzenia zajęć teatralnych.

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 06 listopad 2017 19:25
Więcej w tej kategorii: Zapytanie Ofertowe »