Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in

Informator - Ofiary przemocy domowej

 

DANE TELEADRESOWE INSTYTUCJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC OFIAROM PRZEMOCY DOMOWEJ Z TERENU POWIATU BIELSKIEGO NA TERENIE POWIATU BIELSKIEGO

Załącznik

L.p.

Nazwa

Dane teleadresowe

Zakres oddziaływań

Adres

Telefon

e-mail/ www

1

Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 7

47 712 52 12

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- podejmowanie interwencji domowych

- procedura Niebieskie Karty

2

Posterunek Policji w Brańsku

17-120 Brańsk,

ul. Sienkiewicza 6

47 712 51 20

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- podejmowanie interwencji domowych

- procedura Niebieskie Karty na terenie miasta oraz gminy Brańsk i Rudka

3

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 17

85 833 26 76

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.pcprbielskpodlaski.pl

- programy korekcyjno – edukacyjne i psychologiczno – terapeuytczne dla osób stosujących przemoc domową,

- Punkt Poradniczo – Konsultacyjny dla osób podejrzanych o stosowanie przemocy

4

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Miejskiej Bielsk Podlaski

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kazimierzowska 18/3

85 730 20 06

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- diagnozowanie problemu przemocy domowej,

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą domową ,

- podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą domową,

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc domową w tym kierowanie do uczestnictwa w programach korekcyjno – edukacyjnych i psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową.

5

Zespół Interdyscyplinarny przy Urzędzie Gminy Bielsk Podlaski

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46

85 730 45 15

85 730 10 28

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.bielskpodlaski.pl

jw.

6

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Boćki

17-111 Boćki

Plac Armii Krajowej 3

85 731 96 17

85 731 96 18

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

j.w.

7

Zespół Interdyscyplinarny

w Gminie Brańsk

17-120 Brańsk

ul. Kościuszki 19

85 737 53 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

j.w.

8

Zespół Interdyscyplinarny

w Brańsku

17-120 Brańsk,

ul. Rynek 25/2

85 655 10 07

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

j.w.

9

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Orla

17-106 Orla, ul. Adama Mickiewicza 5

85 730 57 95

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

j.w.

10

Zespół Interdyscyplinarny w Rudce

17-123 Rudka,

ul. Brańska 13

85 730 58 55

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.rudka.naszops.pl

j.w.

11

Zespół Interdyscyplinarny

17-132 Wyszki,

ul. Szkolna 17

85 555 68 15

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.wyszki.pl

j.w.

12

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

- II Wydział Karny

- Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich

- Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych

17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 7

17-100 Bielsk Podlaski,

ul. Mickiewicza 32

85 731 21 65

(Biuro Obsługi Interesanta)

85 731 21 70

85 730 45 68

www.bielsk-podlaski.sr.gov.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- zadania z zakresu sprawowania wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej w obszarze określonym właściwością miejscową i rzeczową

13

Prokuratura Rejonowa

w Bielsku Podlaskim

17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 7

85 731 28 80

85 731 28 86

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- zapewnienie udziału prokuratora w postępowaniu prowadzonym przed sądem rejonowym oraz prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych

14

Punkt informacyjno - konsultacyjny ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Sienkiewicza 11a

857318140

690608198

572183266

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- konsultacje skierowane do mieszkańców Miasta Bielsk Podlaski znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, w tym doznających przemocy, - pomoc prawna

Ostatnio zmienianywtorek, 09 lipiec 2024 09:39

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia