Wersja Kontrastowa
Log in
Małgorzata Czarkowska

Małgorzata Czarkowska

Zapytanie Ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie zajęć grupowych  dla Uczestników projektu  „Rodzina – inwestycja w przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Termin składania ofert do 13.09.2017 r.W załączeniu zapytanie ofertowe i załączniki wymagane do złożenia oferty:

 

 


Załączniki

Zapytanie ofertowe

 

 

Dotyczy Zapytania ofertowego  FN.26.2.1.2017 z dn. 05.09.2017r.

Zamawiający doprecyzowuje zapis, pkt.9 – Terapia poprzez teatr, dotyczący:  Wymagań dla Aktora , który otrzymuje brzmienie:

– wykształcenie wyższe kierunkowe, np. pedagogiczne, filologia polska, artystyczne bądź ukończone studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne uprawniające do prowadzenia zajęć teatralnych.

Wnioski Aktywny Samorząd

I. Aktywny Samorząd, Moduł I, Obszar A, Zadanie 1 – dostosowanie samochodu

 1.  Oświadczenie o dochodach – pobierz
 2.  Klauzula informacyjna dot. przetwarzanie danych osobowych – pobierz
 3.  Wkładka Obszar A, Zadanie nr 1 –pobierz
 4.  Wniosek osoba pełnoletnia – pobierz
 5.  Wniosek podopieczny -pobierz
 6.  Zaświadczenie lekarskie Obszar A 1 – pobierz

II. Aktywny Samorząd, Moduł I, Obszar A, Zadanie 2 – prawo jazdy

 1. Oświadczenie o dochodach – pobierz
 2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzanie danych osobowych - pobierz
 3. Wkładka Obszar A, Zadanie nr 2 – pobierz
 4. Wniosek osoba pełnoletnia – pobierz

III. Aktywny Samorząd, Moduł I Obszar B, Zadanie 1 – Sprzęt elektryczny

 1. Oświadczenie o dochodach – pobierz
 2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzanie danych osobowych - pobierz
 3. Wkładka Obszar B Zadanie 1 i 2 Sprzęt elektryczny – -pobierz
 4. Wniosek podopieczny - pobierz
 5. Wniosek – pobierz
 6. Zaświadczenie lekarskie B 1 – pobierz

IV. Aktywny Samorząd, Moduł I Obszar B, Zadanie 2 – Szkolenie

 1. Oświadczenie o dochodach - pobierz
 2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzanie danych osobowych – pobierz
 3. Wkładka Obszar B Zadanie 2 Szkolenie – pobierz
 4. Wniosek podopieczny – pobierz
 5. Wniosek – pobierz
 6. Zaświadczenie lekarskie Obszar B 1 – pobierz

V. Aktywny Samorząd, Moduł I, Obszar C, Zadanie 2 – naprawa wózka

 1. Oświadczenie o dochodach - pobierz
 2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzanie danych osobowych – pobierz
 3. Wkładka Obszar C - pobierz
 4. Wniosek osoba pełnoletnia – pobierz
 5. Wniosek podopieczny – pobierz

VI. Aktywny Samorząd, Moduł I, Obszar C, Zadanie 3 – zakup protezy

 1. Oświadczenie o dochodach - pobierz
 2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzanie danych osobowych – pobierz
 3. Wkładka Obszar C – pobierz
 4. Wniosek osoba pełnoletnia – pobierz
 5. Zaświadczenie lekarskie – pobierz

VII. Aktywny Samorząd, Moduł I, Obszar C, Zadanie 4 – utrzymanie protezy

 1. Oświadczenie o dochodach – pobierz
 2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzanie danych osobowych – pobierz
 3. Wkładka Obszar C – pobierz
 4. Wniosek osoba pełnoletnia – pobierz
 5. Zaświadczenie lekarskie – pobierz

VIII. Aktywny Samorząd, Moduł I, Obszar D – Przedszkole

 1. Oświadczenie o dochodach – pobierz
 2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzanie danych osobowych - pobierz
 3. Wkładka Obszar D – pobierz
 4. Wniosek – pobierz

IX. Aktywny Samorząd, Moduł II – Student

 1. Oświadczenie o dochodach – pobierz
 2. Oświadczenie o otrzymanej pomocy – pobierz
 3. Klauzula informacyjna dot. przetwarzanie danych osobowych - pobierz
 4. Wkładka Student - pobierz
 5. Wniosek - pobierz
 6. Zaświadczenie szkoła – pobierz

 

EFS

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIELSKU PODLASKIM Prowadzi nabór uczestników do projektu systemowego pt. „Służby społeczne – przyjaciele rodzin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt jest bezpłatny, mogą wziąć w nim udział osoby dorosłe oraz dzieci z klas I – VI, które pochodzą z rodzin spełniających przynajmniej jedno z kryterium rekrutacyjnego:

– Rodzice (lub jedno z rodziców) pozostający bez zatrudnienia
– Trudna sytuacja materialna
– Rodziny korzystające z pomocy MOPS, GOPS i innych instytucji pomocowych
– Problemy w rodzinie np. w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, przemoc, rodzina w kryzysie i inne


Projekt oferuje bezpłatne usługi w zakresie:
– Pomocy dzieciom w odrabianiu lekcji ;
– Zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu prowadzone metodą glottodydaktyki;
– Zajęć socjoterapeutycznych;
– Poradnictwa oraz warsztatów psychologicznych dla rodziców;
– Gorących posiłków na zajęciach dla dzieci;
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie i spełniających powyższe warunki zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim lub kontakt z pedagogiem szkolnym.

Nabór trwa od 05.01.2015r., od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 pokój nr.8.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, 17-100 Bielsk Podlaski ul. 3 Maja 17

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.pcprbielskpodlaski.pl

 
Dane kontaktowe do biura projektu
Koordynator projektu
Monika Kamińska tel.: 085 833 10 82
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pracownik Socjalny
Agnieszka Stus tel.: 085 833 10 82
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim
ul. 3 Maja 17
Czynne od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30-15.30
pokój nr 8

Subskrybuj to źródło RSS

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia