Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski

Log in

Moduł I - Wnioski

Moduł I, Obszar A, Zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

 1.  Oświadczenie o dochodach pobierz
 2.  Klauzula informacyjna dot. przetwarzanie danych osobowychpobierz
 3.  Wkładka Obszar A, Zadanie nr 1 i 4pobierz
 4.  Wniosek osoba pełnoletnia pobierz
 5.  Wniosek podopiecznypobierz
 6.  Zaświadczenie lekarskie Obszar A zad. 1 i 4 pobierz

Moduł I, Obszar A, Zadanie 2 i 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

 1. Oświadczenie o dochodach pobierz
 2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzanie danych osobowych pobierz
 3. Wkładka Obszar A, Zadanie nr 2 i 3 pobierz
 4. Wniosek pobierz

Moduł I Obszar B, Zadanie 1,2,3,4,5 – - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

 1. Oświadczenie o dochodach pobierz
 2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzanie danych osobowych pobierz
 3. Wkładka Obszar B Zadanie 1, 2, 3 i 4 Sprzęt elektrycznypobierz
 4. Wkładka Obszar B Zadanie 5pobierz
 5. Wniosek podopiecznypobierz
 6. Wniosek osoba dorosła Obszar Bpobierz
 7. Zaświadczenie lekarskie Obszar B Zadanie 1 i 3 pobierz
 8. Zaświadczenie lekarskie Obszar B Zadanie 4 pobierz

Moduł I Obszar C, Zadanie 1 i 5 – zakup skutera

 1. Oświadczenie o dochodach pobierz
 2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzanie danych osobowych pobierz
 3. Wkładka Obszar C Zadanie 1 i 5 zakup skutera pobierz
 4. Wniosek podopieczny pobierz
 5. Wniosek pobierz
 6. Zaświadczenie lekarskie Zadanie 1 pobierz
 7. Zaświadczenie lekarskie Zadanie 5 pobierz

Moduł I, Obszar C, Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 1. Oświadczenie o dochodach pobierz
 2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzanie danych osobowych pobierz
 3. Wkładka Obszar C pobierz
 4. Wniosek osoba pełnoletnia pobierz
 5. Wniosek podopieczny pobierz

Moduł I, Obszar C, Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

 1. Oświadczenie o dochodach pobierz
 2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzanie danych osobowych pobierz
 3. Wkładka Obszar C pobierz
 4. Wniosek osoba pełnoletnia pobierz
 5. Zaświadczenie lekarskie pobierz

Moduł I, Obszar C, Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

 1. Oświadczenie o dochodach pobierz
 2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzanie danych osobowych pobierz
 3. Wkładka Obszar C pobierz
 4. Wniosek osoba pełnoletnia pobierz
 5. Zaświadczenie lekarskiepobierz

Moduł I, Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłata za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem).

 1. Oświadczenie o dochodach pobierz
 2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzanie danych osobowych pobierz
 3. Wkładka Obszar D pobierz
 4. Wniosek pobierz
Ostatnio zmienianyponiedziałek, 17 luty 2020 08:57

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia