Wersja Kontrastowa
Log in

Piknik

Piknik z Okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

 

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego ( przypadającego na dzień 30 maja), opiekunowie wraz z podopiecznymi w dniu 10.06.2018r. uczestniczyli w „II Podlaskim Pikniku Zawodowym i Rodzicielstwa Zastępczego” w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie. Piknik organizowany był przez Fundację „Program Pomocy Pierwsza Praca”, Władze Województwa Podlaskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Podlaski Muzeum Kultury Ludowej, Caritas Archidiecezji Białostockiej, Fundację Dialog oraz Fundację Czarneckich. Celem organizowanego pikniku była integracja społeczna pomiędzy wychowankami pieczy zastępczej oraz stworzenie rodzinom zastępczym okazji do aktywnego włączenia się w wydarzenia edukacyjne, sportowe, integracyjne i profilaktyczne. Podczas imprezy wychowankowie pieczy zastępczej mogli zapoznać się ze skierowaną do nich propozycją Fundacji „Program Pomocy Pierwsza Praca”, której celem jest pomoc w znalezieniu pracy wychowankom pieczy zastępczej.

 

Ostatnio zmienianywtorek, 07 sierpień 2018 19:23

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia