Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in

Piknik

Piknik z Okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

 

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego ( przypadającego na dzień 30 maja), opiekunowie wraz z podopiecznymi w dniu 10.06.2018r. uczestniczyli w „II Podlaskim Pikniku Zawodowym i Rodzicielstwa Zastępczego” w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie. Piknik organizowany był przez Fundację „Program Pomocy Pierwsza Praca”, Władze Województwa Podlaskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Podlaski Muzeum Kultury Ludowej, Caritas Archidiecezji Białostockiej, Fundację Dialog oraz Fundację Czarneckich. Celem organizowanego pikniku była integracja społeczna pomiędzy wychowankami pieczy zastępczej oraz stworzenie rodzinom zastępczym okazji do aktywnego włączenia się w wydarzenia edukacyjne, sportowe, integracyjne i profilaktyczne. Podczas imprezy wychowankowie pieczy zastępczej mogli zapoznać się ze skierowaną do nich propozycją Fundacji „Program Pomocy Pierwsza Praca”, której celem jest pomoc w znalezieniu pracy wychowankom pieczy zastępczej.

 

Ostatnio zmienianywtorek, 07 sierpień 2018 19:23

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia