Wersja Kontrastowa
Log in
Małgorzata Czarkowska

Małgorzata Czarkowska

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim uprzejmie informuje niepełnosprawnych mieszkańców powiatu bielskiego w stopniu znacznym i umiarkowanym, iż nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku, w zakresie:

  • – pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • – pomocy w uzyskaniu prawa jazdy,
  • – pomocy w zakupie i naprawie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania,
  • – dofinansowania szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu i oprogramowania,
  • – pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z
  • oprzyrządowaniem elektrycznym,
  • – pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • – pomocy w zakupie i utrzymaniu sprawności technicznej protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
  • – pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki osobie zależnej,

odbywać się będzie:

od dnia 01 marca 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.

  • – pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym,

odbywać się będzie:

I Termin od dnia 01 marca 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r.

II Termin od dnia 10 września 2022 r. do dnia 10 października 2022 r.

Wnioski należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy SOW pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/. Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy znajdują się pod adresem: www.pfron.org.pl

 

Powiat Bielski poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze.

Powiat Bielski poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze.

 

Zapraszamy osoby, które chciałyby stworzyć bezpieczne i przyjazna środowisko opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Rodziną zastępczą mogą zostać osoby, które spełniają następujace warunki:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz

b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;

6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Co należy zrobić aby zostać rodziną zastępczą?

Pierwszym krokiem po podjęciu decyzji o zostaniu rodziną zastępczą jest spotkanie z pracownikami PCPR w Bielsku Podlaskim, dzięki któremu poznasz warunki, prawa i obowiązki związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej. Zostaniesz również poinformowany o procedurze kwalifikacyjnej, konieczności przeprowadzenia badań pedagogicznych i psychologicznych, skompletowania stosownych dokumentów, itp. Po wystawieniu pozytywnej oceny kwalifikującej kandydatów na rodzinę zastępczą, następuje skierowanie na szkolenie teoretyczne i praktyczne przeprowadzone na zlecenie Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej przez specjalistyczny ośrodek w Łomży lub Białymstoku.

Rodzinom zastępczym zapewnia się:

• bezpłatne szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka,

• świadczenie wypłacane miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka,

• jednorazową pomoc pieniężną na wydatki związane z przyjęciem dziecka,

• wynagrodzenie miesięczne dla rodzin zawodowych oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka,

• stałą pomoc ze strony koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej lub psychologa,

• pomoc dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodzinne formy pieczy zastępczej.

Wszelkie informacje uzyskasz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim przy ulicy 3 Maja 17

tel. 85 833-26-76

e-mail: centrum3majaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy do współpracy.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym pozaustawowym na przeprowadzenie mediacji rodzinnych.

Dzień dobry.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim w załączeniu przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym pozaustawowym na przeprowadzenie mediacji rodzinnych dla Uczestników projektu "Rodzina - bezpieczny dom".
Dziękuję za udział w postępowaniu
 
Pozdrawiam
Urszula Kitlas - Dyrektor Centrum

 

Subskrybuj to źródło RSS

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia