Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski

Log in

Informacja

Dotyczy: ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo stopnia niepełnosprawności w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego.

W aktualnej sytuacji odwołania przez Ministra Zdrowia stanu epidemii
a wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zachowuje ważność do upływu 60 dnia, od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Przyjmowanie wniosków

(o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, karty parkingowej i legitymacji dokumentującej stopnień niepełnosprawności)

od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 14.00

 

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia