Wersja Kontrastowa
Log in

Informacja

Dotyczy: ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo stopnia niepełnosprawności w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego.

W aktualnej sytuacji odwołania przez Ministra Zdrowia stanu epidemii
a wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zachowuje ważność do upływu 60 dnia, od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Przyjmowanie wniosków

(o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, karty parkingowej i legitymacji dokumentującej stopnień niepełnosprawności)

od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 14.00

 

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia