Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski

Log in

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, iż posiada środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie likwidacji barier związanych z niepełnosprawnością (np. łóżka rehabilitacyjne, przystosowanie łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej ruchowo itp.), przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (np. pieluchomajtki, wózki inwalidzkie, laski, balkoniki, protezy kończyn, aparaty słuchowe itp.) oraz na sprzęt do rehabilitacji w warunkach domowych.

Informacje w tym zakresie udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim – tel. 85 869 99 03

Wnioski o dofinansowanie można otrzymać w PCPR (pokój nr 4) oraz dostępne są na stronie internetowej PCPR: www.pcprbielskpodlaski.pl

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 18 październik 2021 10:26

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia