Wersja Kontrastowa
Log in

Ogłoszenie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia ofert na sprzęt komputerowy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złożenia ofert na sprzęt komputerowy -  36 laptopów do pracy w trybie zdalnym dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, zwanego dalej „Projektem”  zgodnie z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Termin składania ofert do 17.08.2020 r.

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia