Log in

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, iż na podstawie § 8 ust. 2 w związku z § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.), w okresie od 16 marca 2020r. do 31 marca 2020r. zawiesza się przyjmowanie interesantów w sposób bezpośredni.

Wnioski w sprawie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz wnioski dotyczące dofinansowania z PFRON mogą być przesyłane pocztą.

Świadczenia w formie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego będą udzielane w formie rozmowy telefonicznej.

Interesanci mogą kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 85 833 26 76
Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności telefon 85 833 26 77
Wnioski o dofinansowanie dostępne są na stronie internetowej pod adresem http://www.pcprbielskpodlaski.pl

POLECENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

Urszula Kitlas Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

   

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu "Aktywny samorząd"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim uprzejmie informuje niepełnosprawnych mieszkańców powiatu bielskiego w stopniu znacznym i umiarkowanym , iż nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku, w zakresie:

– pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
– pomocy w uzyskaniu prawa jazdy,
– pomocy w zakupie i naprawie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania,
– dofinansowania szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu i oprogramowania,
– pomocy w zakupie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym,
– pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– pomocy w zakupie i utrzymaniu sprawności technicznej protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
– pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki osobie zależnej,

odbywać się będzie:

I Termin od dnia 01 marca 2020 r. do dnia 30 marca 2020 r.

II Termin od dnia 01 sierpnia 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

– pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym,

odbywać się będzie:

I Termin od dnia 01 marca 2020 r. do dnia 30 marca 2020 r.

II Termin od dnia 10 września 2020 r. do dnia 10 października 2020 r.

Wnioski należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy SOW pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/. Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy znajdują się pod adresem: www.pfron.org.pl

Ostatnio zmienianyniedziela, 09 luty 2020 17:35