Wersja Kontrastowa
Log in

Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim na stanowisko: Członka Powiatowego Zespołu do Spraw orzekania o Niepełnosprawności.

Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim na stanowisko: Członka Powiatowego Zespołu do Spraw orzekania o Niepełnosprawności w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia