Wersja Kontrastowa
Log in

Rozstrzygnięcie zamówienia na przeprowadzenie szkoleń.

Rozstrzygnięcie ogłoszenia o zamówieniu na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim oraz Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim w ramach projektu „Rodzina – inwestycja w przyszłość”.

Ostatnio zmienianyśroda, 29 listopad 2017 15:50

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia