Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in

2014 - Archiwalne

Z dniem 31.12.2014r. 28 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim zakończyło swój udział w projekcie unijnym „Służby społeczne – przyjaciele rodzin”. Kończymy także współpracę z pięcioma rodzinami, które w ramach projektu uzyskały specjalistyczną pomoc, wsparcie. Rodzice w okresie od 05.05.2014r do 31.12.2014r. skorzystali z następujących form aktywnej integracji:

– Indywidualne spotkania z pracownikiem socjalnym
– Warsztaty „Odpowiedzialność karna osób pełnoletnich i nieletnich”
– Warsztaty wyjazdowe „Akademia rodzica”
– Trening umiejętności społecznych
– Warsztaty równości płci „Jesteśmy różni ale równi”
Dzieci natomiast uczestniczyły w następujących zajęciach:
– Socjoterapeutycznych
– Z zakresu czytania i pisania metoda glottodydaktyki
– Pomocowych w lekcjach
– Warsztatach kompetencji społecznych
Wszystkim bardzo dziękujemy za zaangażowanie i współpracę.

A.S

Kolejna grupa zakończyła udział w projekcie

W dniu 04.11.2014r. grupa rodziców stanowiących pieczę zastępczą zakończyła udział w projekcie „Służby społeczne – przyjaciele rodzin”.W okresie od 02.04.2013r do 04.11.2014r. uczestnicy skorzystali z następujących form aktywnej integracji:

– grupa wsparcia
– warsztaty „Akademia rodzica”
– poradnictwo prawne
– warsztaty równości płci „Jesteśmy różni, ale równi”
– trening umiejętności społecznych
– warsztaty „Odpowiedzialność karna osób pełnoletnich i nieletnich”

A.S

Kurs „Kucharz małej gastronomii”

Uczestniczka projektu systemowego „Służby społeczne – przyjaciele rodzin”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z końcem października zakończyła 60 – godzinny kurs „Kucharza małej gastronomii”, który przeprowadzany był w ZDZ w Bielsku Podlaskim pod okiem kucharza Pana Adama Bobla. Celem szkolenia było opanowanie przez uczestnika kursu podstawowych czynności niezbędnych do wykonywania zawodu kucharza małej gastronomii, które obejmują:

– stosowanie zasad bezpieczeństwa zdrowotnego żywności
– przestrzeganie przepisów sanitarno-epidemiologicznych
– stosowanie zasad prawidłowego żywienia
– dokonywanie oceny jakościowej surowców, półproduktów i gotowych potraw
– ocenianie przydatności surowców i półproduktów do obróbki kulinarnej
– przeprowadzanie obróbki wstępnej i obróbki cieplnej
– dobieranie dodatków do różnych potraw
– sporządzanie zup, sosów, przetworów zbożowych, mięsa i podrobów zwierząt rzeźnych, drobiu, ryb i owoców morza, potraw półmięsnych i wegetariańskich, zakąsek zimnych i gorących a także ciast, deserów i napojów

A.S

Zajęcia dogoterapeutyczne

Dnia 18.10.2014r. odbyły się pierwsze zajęcia dogoterapeutyczne dla 15 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim w ramach projektu unijnego „Służby społeczne – przyjaciele rodzin” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia prowadziła dogoterapeutka Pani Anna Dojlida – Jurczak. Z relacji rodziców wynika, że cieszyły się one dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Dogoterapia to jedna z metod wspomagających rehabilitację, wykorzystująca psy jako terapeutów. Bezpośredni kontakt z psem pomaga osobom chorym w kształtowaniu umiejętności okazywania emocji oraz rozwija spontaniczną aktywność ruchową. Pomaga otworzyć się osobom z niepełnosprawnością na świat zewnętrzny, przełamać lęki związane z nawiązaniem bezpośredniego kontaktu z ludźmi oraz stymuluje rozwój zmysłów, tj. wzrok, słuch, dotyk czy węch. Uczniowie będą pracować z terapeutą podzieleni na 3 grupy po 5 osób w każdej grupie. W sumie przewidzianych jest 10 spotkań dla każdej z grup.

A.S

Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

Zakończyły się konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym dla 17 osób, w tym 16 osób z niepełnosprawnością intelektualną objętych projektem unijnym „Służby społeczne – przyjaciele rodzin” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Konsultacje prowadził doradca zawodowy Pani Danuta Busłowicz – Kozłowska. Doradztwo miało na celu poznanie potrzeb i możliwości zawodowych osoby.

A.S

Wycieczka do Torunia/ Ciechocinka 20/21.09.2014r.

W dniach 20/21.09.2014r. odbyła się wycieczka dla rodzin biorących udział w projekcie, która była współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program wyjazdu był dość napięty. Zwiedzanie jednego z najpiękniejszych miast w Polsce rozpoczęliśmy od rejsu statkiem po Wiśle. Na statku mogliśmy usłyszeć krótką prezentację najważniejszych zabytków Torunia. Następnie spacerowaliśmy z miejscowym przewodnikiem słuchając opowieści, legend o zabytkach Torunia. Z piernikowymi zakupami udaliśmy się do miejsca noclegu – Ciechocinka, gdzie rodzice uczestniczyli w warsztatach wychowawczych „Akademia Rodzica”, które prowadziła Pani Małgorzata Musiał. W tym samym czasie dzieci zabawiał animator kultury Pan Artur Jan Kokorzycki.

Drugiego dnia naszej wycieczki zwiedzaliśmy jedno z najbardziej znanych uzdrowisk w Polsce, jakim jest Ciechocinek. Miasteczko jest dosłownie skąpane w zieleni. Parki, w których obok rodzimej roślinności można spotkać wiele egzotycznych drzew, roślin, dywany kwiatowe, fontanny to nieodłączny element uzdrowiska. Najbardziej popularną atrakcją Ciechocinka są tężnie solankowe, które są nie tylko podstawowym urządzeniem tego uzdrowiska, ale jednocześnie wyjątkowym zabytkiem budownictwa technicznego. Późnym wieczorem zmęczeni ale szczęśliwi wróciliśmy do domu.

A.S

Co nowego w projekcie po przerwie wakacyjnej? 

# # # 

 galeria – wyjazd do Centrum Edukacji Przyrodniczej w Korycinach 
Podziękowania

plakat1
image-389

Integracyjny wyjazd do Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim.

 

Dnia 25.06.2014r dwudziestu uczestników i pięciu opiekunów Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim objętych projektem unijnym „Służby społeczne – przyjaciele rodzin” obejrzało w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku bajkę muzyczną „Brzydki kaczorek” w reżyserii Jakuba Szydłowskiego przy współpracy artystycznej Roberto Skolimowskiego. Wyjazd współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. „Brzydki kaczorek” to opowieść o relacjach międzyludzkich, odmienności, akceptacji jak również szacunku dla innych. Bajka cieszy się wśród widzów ogromnym zainteresowaniem, wywarła także duże wrażenie na uczestnikach ŚDS. Zachwycenie wzbudzała zarówno forma przekazu, efekty jak i oprawa muzyczna. Spektakl ma w sobie duży ładunek emocjonalny a tym samym silne oddziaływanie na odbiorcę. Jak stwierdził jeden z opiekunów osób niepełnosprawnych ze ŚDS wyjazd do OiFP na spektakl „Brzydki kaczorek” był jednym z najlepszych wyjazdów w jakich grupa ostatnio uczestniczyła a terapeutyczne oddziaływanie sztuki z pewnością będzie miało długofalowy wymiar.

A.S

Kolejny etap za nami

Dnia 30.05.2014r. udział w projekcie „Służby społeczne – przyjaciele rodzin” zakończyło 17 osób z niepełnosprawnością intelektualną, uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim. Uczestnicy w okresie od 02.05.2013r. do 30.05.2014r. skorzystali z następujących form aktywnej integracji:

1. Doradztwo zawodowe.
2. Warsztaty psychospołeczne.
3. Warsztaty edukacji seksualnej.
4. Zajęcia arteterapeutyczne.
5. Warsztaty zarządzania budżetem
Na spotkaniu podsumowującym uczestnikom wręczono zaświadczenia udziału w projekcie.

A.S

W dniach od 19.05.14r do 30.06.14r. odbędą się 15 godzinne warsztaty z wizażu dla 28 uczestników Środowiskowego Domu Społecznego z niepełnosprawnością intelektualną objętych projektem unijnym „Służby społeczne – przyjaciele rodzin”. Celem warsztatów jest nabycie umiejętności praktycznych kreowania własnego wizerunku oraz umiejętności praktycznych i teoretycznych dotyczących wizażu. Osoby będą pracowały nad swoim wyglądem pod okiem doświadczonej wizażystki – Pani Magdaleny Dankiewicz, która dzięki tym zajęciom pomaga otworzyć się uczestnikom na nowe doświadczenia. Przez działania z zakresu wizażu uczestnicy budują poczucie własnej wartości. Nie da się nie zauważyć zadowolenia i radości na twarzach osób uczestniczących w warsztatach.

 A.S

Z dniem 05.05.2014r. swój udział w projekcie unijnym „Służby społeczne – przyjaciele rodzin” rozpoczęło 5 nowych rodzin, w tym sześcioro dzieci przejawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze. Rodziny będą uczestniczyć w projekcie od V do XII br. Rodzice przez ten okres otrzymają następujące formy wsparcia:

– Trening Umiejętność Społecznych
– Warsztaty profilaktyczne „Odpowiedzialność karna osób pełnoletnich i nieletnich”
– Warsztaty wyjazdowe 2 – dniowe „Akademia rodzica”
– Warsztaty równości płci „Jesteśmy różni ale równi”
– Wsparcie pracownika socjalnego
Dzieci natomiast uzyskają wsparcie w postaci:
– Zajęć socjoterapeutycznych
– Zajęć z glottodydaktyki
– Zajęć pomocowych w nauce
– Warsztatów kompetencji społecznych
Na spotkaniach ze specjalistami dzieci będą otrzymywały gorący posiłek.

A.S

Warsztaty „Psychologia zdrowia”

Dnia 14.02.2014r. w ww. szkole odbyło się pierwsze spotkanie w ramach warsztatów „Zarządzanie budżetem” prowadzonych przez specjalistę pracującą z młodzieżą z niepełnosprawnością – Panią Beatą Adamczyk. Celem warsztatów jest opanowanie umiejętności planowania i gospodarowania budżetem rodzinnym a także racjonalizacja wydatków przez osoby z niepełnosprawnością. Przewidzianych jest 10 godzin warsztatów.


Co nowego w projekcie?

Dnia 10.02.2014r. nowa grupa rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnością i tym samym rozpoczynająca swój udział w projekcie unijnym „Służby społeczne – przyjaciele rodzin” uczestniczyła w pierwszym spotkaniu w ramach grupy wsparcia prowadzonym przez psychoterapeutkę – Panią Mariole Wojtkiewicz. Spotkania mają się odbywać cyklicznie do listopada br. Ponadto rodzice będą uczestniczyć w innych formach wsparcia przeznaczonych dla nich w ramach projektu:

– Szkoleniu „Profilaktyka zdrowotna rodziców dzieci z niepełnosprawnością”,
– Szkoleniu „Praca z rodziną dziecka z niepełnosprawnością”,
– Masażu „Dotyk dla zdrowia” przeznaczonym dla dzieci z niepełnosprawnością.

W Zespole Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim 17 uczniów raz w miesiącu pracuje na warsztatach z arteterapii, z arteterapeutką – Panią Jowitą Wiśniewską i na warsztatach psychospołecznych z psychoterapeutą – Panem Maćkiem Niemczynowicz. Dnia 14.02.2014r. w ww. szkole odbyło się pierwsze spotkanie w ramach warsztatów „Zarządzanie budżetem” prowadzonych przez specjalistę pracującą z młodzieżą z niepełnosprawnością – Panią Beatą Adamczyk. Celem warsztatów jest opanowanie umiejętności planowania i gospodarowania budżetem rodzinnym a także racjonalizacja wydatków przez osoby z niepełnosprawnością. Przewidzianych jest 10 godzin warsztatów.
W dniu 24.02.2014r. zakończyło się ostatnie spotkanie w ramach warsztatów „Akademia rodzica” przeznaczone dla rodziców biorących udział w projekcie. W sumie odbyło się osiem godzin warsztatów prowadzonych przez psycholog – Panią Katarzynę Jurczuk. Celem warsztatów było przede wszystkim podniesienie świadomości wychowawczej rodziców. Rodziców czeka jeszcze trening umiejętności społecznych a dzieci do końca kwietnia będą nadal uczestniczyły w zajęciach z socjoterapii i glottodydaktyki, pracowały z osobą pomagającą w odrabianiu lekcji.
Poza tym kontynuowane są spotkania w ramach grupy wsparcia dla rodziców sprawujących pieczę zastępczą. W Środowiskowym Domu Samopomocy 28 osób z niepełnosprawnością raz w miesiącu uczestniczy w warsztatach psychospołecznych. W br. planowane są w placówce jeszcze następujące formy wsparcia:
• Warsztaty arteterapii
• Indywidualne konsultacje z psychologiem
• Wyjazd do teatru / kina.

A.S

Od listopada do końca kwietnia 2014r. kolejnych pięć rodzin otrzyma wsparcie w ramach projektu „Służby społeczne – przyjaciele rodzin” współfinansowanego przez Unię Europejską ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rodzice otrzymają w 2013r. następujące formy wsparcia:
• Warsztaty „Psychologia zdrowia”
• Warsztaty profilaktyczne „Odpowiedzialność karna osób nieletnich i pełnoletnich”
• Poradnictwo prawne
• Praca socjalna
Dzieci natomiast w ramach Programu Aktywności Lokalnej będą uczestniczyły w zajęciach z glottodydaktyki, socjoterapii oraz pracowały z osobą pomagającą w nauce. W 2014 r. rodziny skorzystają z:
• Treningu umiejętności społecznych
• Szkolenia „Praca bez ryzyka”
• Warsztatów „Akademia rodzica”
• Wsparcia pracownika socjalnego
Wsparcie dla dzieci pozostaje bez zmian.

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 22 październik 2018 13:24
Więcej w tej kategorii: « 2013 - Archiwalne 2015 - Archiwalne »

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia