Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in

2013 - Archiwalne

Dnia 04.11.2013r. miało miejsce pierwsze z trzech dwugodzinnych spotkań w ramach warsztatów „Psychologia zdrowia”, które poprowadziła psycholog – Pani Irena Folwarska.

Szkolenie „Profilaktyka zdrowotna rodziców dzieci z niepełnosprawnością”

W dniu 24.10.2013r. odbyło się pierwsze z dwóch 4 godzinnych spotkań w ramach szkolenia: „Profilaktyka zdrowotna rodziców dzieci z niepełnosprawnością” dla rodziców, którzy uczestniczą w projekcie systemowym „Służby społeczne-przyjaciele rodzin”. Szkolenie prowadził fizjoterapeuta – Pan Andrzej Daniluk. Zajęcia będą odbywały się w PCPR w Bielsku Podlaskim.

Autor: A.S

Warsztaty „Żyję zdrowo”

W dniach 17-18.10.2013r. w Środowiskowym Domy Samopomocy odbyły się warsztaty dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które poprowadziła pani Agnieszka Ewa Iwaniuk z Białostockiego Centrum Onkologii. Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z zasadami zdrowego stylu życia, tj. poznania zasad zdrowego odżywiania, korzyści z aktywnego tryby życia. Uczestnicy poznali również zagrożenia wynikające z nieprawidłowej diety i dowiedzieli się jak ich unikać, jakie produkty spożywcze wybierać oraz jak prawidłowo komponować jadłospis, tak aby zaspokajał wszystkie potrzeby żywieniowe. Program szkolenia:

·Co składa się na zdrowy styl życia
·Profilaktyka zdrowia
·Higiena osobista
·Aktywność fizyczna – omówienie pojęć, wpływ aktywności fizycznej na zdrowie
·Aktywny wypoczynek – jak spędzać wolny czas
·Wpływ żywienia na zdrowie
·Zapotrzebowanie organizmu na podstawowe składniki odżywcze
·Piramida żywieniowa
·Oznaczenie produktów spożywczych – jak wykorzystywać informacje z etykiety
·Wpływ żywienia na występowanie chorób cywilizacyjnych
·(otyłość, miażdżyca, cukrzyca)
·Alkohol a zdrowie

Autor: A.S

Kurs „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych”

Dnia 07.10.2013r. uczestnik projektu systemowego: „Służby społeczne-przyjaciele rodzin” rozpoczął kurs na wózki widłowe organizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim. Uczestnik po ukończeniu kursu otrzyma uprawnienia operatora wózków widłowych.

Autor: A.S

Trening Umiejętności Społecznych

Dnia 09.09.2013r. w PCPR w Bielsku Podlaskim odbyło się pierwsze spotkanie w ramach treningu umiejętności społecznych przeznaczone dla rodziców biorących udział w projekcie „Służby społeczne – przyjaciele rodzin”. W sumie rodzice przepracują ze specjalistami 10 godzin. Spotkania prowadzą psycholodzy – Pani Katarzyna Jurczuk oraz Pani Monika Makarewicz – Pleskowicz.

Autor: A.S

Kurs masażu

Po wielu pochlebnych opiniach uzyskanych od uczestniczek kursu masażu z ubiegłego roku postanowiliśmy również w tym roku dać możliwość zdobycia kwalifikacji masażysty kolejnym osobom. Tym samym w dniu 03.09.2013r. w PCPR w Bielsku Podlaskim miało miejsce pierwsze spotkanie w ramach kursu masażu I i II stopnia dla 5 osób biorących udział w projekcie pn. „Służby społeczne – przyjaciele rodzin”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami kursu są rodzice wychowujący dzieci z niepełnosprawnością. Podczas 150h zajęć kursanci zapoznają się z anatomią człowieka oraz poznają techniki masażu kalasycznego, izometycznego, limfatycznego i relaksacyjnego. Zajęcia prowadzi Pan Grzegorz Kruszewski z Ośrodka Kształcenia Masażystów w Białymstoku, który jest wykładowcą z piętnastoletnim doświadczeniem w masażu.

Autor: A.S

Przeszkolenie w ramach kursu „Prawa jazdy kategorii B”

W miesiącach czerwiec/lipiec uczestnik projektu systemowego: „Służby społeczne- przyjaciele rodzin” został przeszkolony w ramach kursu „Prawa jazdy kategorii B”. Przeszkolenie przeprowadził Ośrodek Szkolenia Kierowców „SOBOL” z Brańska reprezentowany przez Pana Leszka Jacka Sobolewskiego. W sumie uczestnik objęty został 30 godzinami zajęć praktycznych.

Autor: A.S

Piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych

Dnia 19.06.2013r. w zajeździe „Cztery Poru Roku” w Pilikach odbył się piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych, w którym uczestniczyły osoby niepełnosprawne ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim, Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim i innych środowisk, przy których skupione są osoby niepełnosprawne. W pikniku wzięło udział ponad 100 osób. Obsługę muzyczną pikniku zapewnił Karol Falkowski z MELODIA & ESTETIKA. Dzień był bardzo był udany. Uczestnicy z żalem opuszczali teren zajazdu. Impreza finansowana była przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autor: A.S

Poradnictwo prawne

Dnia 21.06.2013r. w PCPR w Bielsku Podlaskim miało miejsce 2 godzinne spotkanie radcy prawnego Pana Tadeusza Oniśko z rodzicami sprawującymi pieczę zastępczą, na którym specjalista udzielał porad prawnych.

Autor: A.S

Warsztaty kompetencji społecznych w ramach Programu Aktywności Lokalnej

W dniu 14.06.2013r. odbyły się warsztaty kompetencji społecznych dla 6 dzieci biorących udział w projekcie. Psycholog Pani Ewelina Łobasiuk będzie pracować z dziećmi 12 godzin w terminie od czerwca do października 2013r. Warsztaty kompetencji społecznych mają głównie na celu podniesienie umiejętności interpersonalnych dzieci.

Autor: A.S

Warsztaty wychowawcze „Akademia rodzica”

Pani Katarzyna Jurczuk – psycholog, w dniu 27.05.2013r. przeprowadziła pierwsze spotkanie w ramach warsztatów mających na celu podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców biorących udział w projekcie. W dniu 29.05.2013r. miało miejsce spotkanie rodziców sprawujących pieczę zastępczą w ramach warsztatów wychowawczych „Akademia rodzica”.Każda z grup przepracuje ze specjalistą po 8 godzin zajęć.

Autor: A.S

Szkolenie „Przywileje i uprawnienia osób niepełnosprawnych”

W dniu 24.05.2013r. Pan Marek Kostulski – doradca osób niepełnosprawnych, przeprowadził w Środowiskowym Domu Samopomocy 3 godzinne szkolenie dotyczące praw i uprawnień osób niepełnosprawnych. Spotkanie odbyło się w ramach projektu unijnego „Służby społeczne – przyjaciele rodzin”.

Autor: A.S

Zajęcia arteterapeutyczne

W dniu 22.05.2013r. miały miejsce zajęcia arteterapeutyczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim na których pracowano z bardzo lubianym materiałem jakim jest glina. Zajęcia prowadziła arteterapeutka Pani Jowita Wiśniewska z Białegostoku. Osoby będą pracowały ze specjalistą po dwie godziny raz w miesiącu do końca bieżącego roku.

Warsztaty psychospołeczne

W dniu 20.05.2013r. odbyły się warsztaty psychospołeczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim oraz ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim. Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu po 2 godziny dla każdej grupy. Zajęcia prowadzi Pan Maciej Niemczynowicz – psychoterapeuta związany z Centrum Zdrowia Psychicznego „Leszczynowa” w Białymstoku oraz z Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choroszczy.

Autor: A.S

Warsztaty wyjazdowe „Akademia rodzica”

W ostatni weekend kwietnia 27-28.04.2013r. miały miejsce 2 dniowe wyjazdowe warsztaty „Akademia rodzica” dla 5 rodzin wraz z dziećmi biorących udział w projekcie. Miejscem docelowym były Skrzynice koło Lublina, gdzie znajduje się Ośrodek Teatralny „Nieprzetarty Szlak” Pana Michała Stanowskiego. Pan Michał jest znanym arteterapeutą, pedagogiem, oligofrenopedagogiem i przede wszystkim człowiekiem teatru. To on właśnie prowadził 8 godzinne warsztaty dla rodziców. Oprócz warsztatów i spędzenia czasu wolnego w Ośrodku, Biuro Turystyczne PTTK w Bielsku Podlaskim zadbało również o atrakcje dla rodzin. W programie wyjazdu przewidziano zwiedzanie z przewodnikiem Starego Miasta w Lublinie oraz Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Autor: A.S

Grupa wsparcia dla rodziców sprawujących pieczę zastępczą

Dnia 23.04.2013r. odbyło się pierwsze spotkanie dla rodziców sprawujących pieczę zastępczą. Do końca br. roku przewidzianych jest 21 godzin spotkań, które poprowadzi Pani Katarzyna Jolanta Renczyńska – psychoterapeuta z Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji INTEGRA w Białymstoku mająca duże doświadczenie w pracy z rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi.

Autor: A.S

Warsztaty profilaktyczne „Praca bez ryzyka”

W dniu 15.04.2013r. miało miejsce pierwsze spotkanie w ramach warsztatów profilaktycznych „Praca bez ryzyka” dla rodziców biorących udział w projekcie. Zajęcia prowadziła Pani Sylwia Bagniuk pracownik Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Celem 4 godzinnych warsztatów było uświadomienie o zagrożeniach płynących z poszukiwania pracy za granicą, udzielenie wskazówek dotyczących podstawowych spraw, a także zapoznanie z zasadami postępowania w nagłych sytuacjach.

Autor: A.S

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Dnia 11.03.2013r. miało miejsce pierwsze spotkanie dla 10 rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnością. W tym roku przewidziane są 24 godziny spotkań, które poprowadzi pani Mariola Wojtkiewicz – wieloletni trener umiejętności psychospołecznych, pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku oraz terapeuta w Ośrodku „Dać szansę” przy UDSK w Białymstoku.

Autor: A.S

Warsztaty „Psychologia zdrowia”

W marcu miały miejsce warsztaty pt.: „Psychologia zdrowia” obejmujące tematyką wpływu czynników zewnętrznych na stan zdrowia ludzkiego i funkcjonowanie w społeczeństwie. Warsztaty przeznaczone dla 5 rodzin prowadziła pani psycholog Irena Folwarska w wymiarze 6 godzin.

Autor: A.S

Trening umiejętności społecznych

Dnia 22.02.2013r. zakończyliśmy spotkania w ramach treningu umiejętności społecznych dla 5 rodzin uczestniczących w projekcie unijnym: „Służby społeczne – przyjaciele rodzin”. W sumie odbyło się 5 spotkań dwugodzinnych, które poprowadziła pani psycholog Katarzyna Jurczuk i psycholog pani Monika Makarewicz-Pleskowicz.

Autor: A.S

Terapia rodzinna

Od stycznia 2013r. rozpoczęła się terapia rodzinna, którą objęta została uczestniczka projektu. W sumie przewiduje się 32 godziny terapii w miesiącach od stycznia do kwietnia 2013r. Specjalistą prowadzącym terapię rodzinną jest pani Krystyna Wysoka – psychoterapeuta z ośrodka „Integra” w Białymstoku.

Autor: A.S
Więcej w tej kategorii: « 2012 - Archiwalne 2014 - Archiwalne »

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia