ORZECZNICTWO WNIOSKI

I. Wnioski do 16 roku życia

1. Legitymacje do 16 roku życia – —-> pobierz

2. Wniosek o wydanie orzeczenia do 16 roku życia – —> pobierz

3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia – —> pobierz

II. Wnioski po 16 roku życia

1. Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej - —> pobierz

2. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – —> pobierz

3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia – —> pobierz