Wersja Kontrastowa
Log in

Deklaracja Dostępności

  • Published in Uncategorised

Dostępność architektoniczna

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim mieści się przy ul. 3-go Maja 17, 17-100 Bielsk Podlaski. Przed budynkiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Ciąg komunikacyjny dla ruchu pieszych posiada obniżone krawężniki. Do budynku prowadzi jedno wejście (od ul. 3-go Maja 17), przy którym znajduje się podjazd dla wózków.       W budynku znajduje się winda, z oznaczeniami w alfabecie brajla. Osoby na wózkach mają możliwość korzystania z korytarza – pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dostosowują się do petentów. Osoby ubiegające się o dofinansowanie ze środków PFRON obsługiwani są w pokoju nr 4, a osoby ubiegające się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności pokój nr 1. Oba pokoje znajdują się na parterze. W powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie możliwe jest wsparcie psychologiczno- pedagogiczne, odbywa się na drugim piętrze.

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia