Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski

Log in

Integracyjny wyjazd do Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

Dnia 09.10.2012r. uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim mieli przyjemność gościć w progach jednego z najciekawszych muzeów w regionie: w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu im. ks. Krzysztofa Kluka. Wyjazd był organizowany w ramach projektu unijnego: „Służby społeczne – przyjaciele rodzin”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W wyjeździe wzięło udział 25 uczestników WTZ i 7 opiekunów. Muzeum jest jedną z dwóch placówek muzealnictwa rolniczego w Polsce. Powstało w 1962 r. i do chwili obecnej uzbierało ponad 27 tys. eksponatów. Ma piękną lokalizację. Znajduje się bowiem na terenie zespołu pałacowo – parkowego rodziny Starzeńskich. Spacer po skansenie rozpoczęliśmy od zwiedzania kuźni, gdzie zademonstrowano nam pracę kowala. Można było również zobaczyć oryginalne wyposażenie kuźni. Każdy z uczestników dostał małą podkowę na szczęście. Następnie zwiedzaliśmy pałac należący przed reformą rolną do rodziny Starzeńskich, który w czasie wojny został zniszczony i podpalony. Jest to klasycystyczny budynek odbudowany w latach sześćdziesiątych. Mieszczą się w nim sale wystawowe wykorzystywane na wystawy czasowe ze stałą ekspozycją pamiątek związanych z rodziną Ciechanowieckich. Kolejnym miejscem, które zwiedziliśmy była wozownia i stałe ekspozycje poświęcone głównie „mechanizacji rolnictwa” na przełomie dziejów. Drewniane chaty i budynki gospodarcze tworzą piękny Skansen. Nie sposób opowiadać tu o poszczególnych chatach, dworkach czy wiatraku, gdyż każde z nich ma oddzielną, bogatą historię. W sumie w Skansenie znajduje się 47 obiektów wiejskiego budownictwa drewnianego (od XVIII do poł. XX w.). Ekspozycje zmieniają się zgodnie z rokiem obrzędowym. Wystawy prezentują ginące zawody i rzemiosła. Oddzielną kartą w ciechanowieckim skansenie są zioła. Można tu obejrzeć stałą ekspozycję: „Tradycje zielarskie” oraz poznać uzdrawiającą moc ziół. Oglądaliśmy także ciekawą ekspozycję „Muzeum Pisanki – ze zbiorów prof. Ireny Stasiewicz – Jasiukowej i Jerzego Jasiuka” ( jedyne w Polsce Muzeum Pisanki). Na zakończenie naszego pobytu, przy tlącym się ogniu z kominka, mieliśmy przyjemność skosztować kiełbas wędzonych w skansenie oraz poczuć smak wiejskiego chleba. Towarzystwa dotrzymywał nam akordeonista z Ciechanowa.

Więcej w tej kategorii: « Moduł I - Wnioski Moduł I »

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia