Druki Wniosków AS

Wnioski Aktywny Samorząd

I. Aktywny Samorząd, Moduł I, Obszar A, Zadanie 1 – dostosowanie samochodu

 1.  Oświadczenie o dochodach – -–> pobierz
 2.  Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – —> pobierz
 3.  Wkładka Obszar A, Zadanie nr 1 – —> pobierz
 4.  Wniosek osoba pełnoletnia – —> pobierz
 5.  Wniosek podopieczny - —> pobierz
 6.  Zaświadczenie lekarskie Obszar A 1 – —> pobierz

II. Aktywny Samorząd, Moduł I, Obszar A, Zadanie 2 – prawo jazdy

 1. Oświadczenie o dochodach – —> pobierz
 2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - —> pobierz
 3. Wkładka Obszar A, Zadanie nr 2 – —> pobierz
 4. Wniosek osoba pełnoletnia – —> pobierz

III. Aktywny Samorząd, Moduł I Obszar B, Zadanie 2 – Sprzęt elektryczny

 1. Oświadczenie o dochodach – —> pobierz
 2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - —> pobierz
 3. Wkładka Obszar B Zadanie 1 i 2 Sprzęt elektryczny – -–> pobierz
 4. Wniosek podopieczny - —> pobierz
 5. Wniosek – —> pobierz
 6. Zaświadczenie lekarskie B 1 – —> pobierz

IV. Aktywny Samorząd, Moduł I Obszar B, Zadanie 2 – Szkolenie

 1. Oświadczenie o dochodach - —> pobierz
 2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – —> pobierz
 3. Wkładka Obszar B Zadanie 2 Szkolenie – —> pobierz
 4. Wniosek podopieczny – —> pobierz
 5. Wniosek – —> pobierz
 6. Zaświadczenie lekarskie Obszar B 1 – —> pobierz

V. Aktywny Samorząd, Moduł I, Obszar C, Zadanie 2 – naprawa wózka

 1. Oświadczenie o dochodach - —> pobierz
 2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – —> pobierz
 3. Wkładka Obszar C - —> pobierz
 4. Wniosek osoba pełnoletnia – —> pobierz
 5. Wniosek podopieczny – —> pobierz

VI. Aktywny Samorząd, Moduł I, Obszar C, Zadanie 3 – zakup protezy

 1. Oświadczenie o dochodach - —> pobierz
 2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – —> pobierz
 3. Wkładka Obszar C – —> pobierz
 4. Wniosek osoba pełnoletnia – —> pobierz
 5. Zaświadczenie lekarskie – —> pobierz

VII. Aktywny Samorząd, Moduł I, Obszar C, Zadanie 4 – utrzymanie protezy

 1. Oświadczenie o dochodach – —> pobierz
 2. Oświadczenie o przetwarzanie danych osobowych – —> pobierz
 3. Wkładka Obszar C – —> pobierz
 4. Wniosek osoba pełnoletnia – —> pobierz
 5. Zaświadczenie lekarskie – —> pobierz

VIII. Aktywny Samorząd, Moduł I, Obszar D – Przedszkole

 1. Oświadczenie o dochodach – —> pobierz
 2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - —> pobierz
 3. Wkładka Obszar D – —> pobierz
 4. Wniosek – —> pobierz

IX. Aktywny Samorząd, Moduł II – Student

 1. Oświadczenie o dochodach – —> pobierz
 2. Oświadczenie o otrzymanej pomocy – —> pobierz
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - —> pobierz
 4. Wkładka Student - —> pobierz
 5. Wniosek - —> pobierz
 6. Zaświadczenie szkoła – —> pobierz