Wersja Kontrastowa
Log in

Projekt: Rodzina - inwestycja w przyszłość

Nabór uczestników do projektu II etap

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIELSKU PODLASKIM OGŁASZA NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „RODZINA – INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Do udziału w projekcie przystąpić mogą rodziny zamieszkujące teren powiatu bielskiego, w tym: osoby przebywające w pieczy zastępczej, rodziny zastępcze, rodziny dysfunkcyjne wraz dziećmi oraz rodzice wychowujący dziecko z niepełnosprawnością.

Projekt oferuje bezpłatne usługi społeczne w zakresie :

  • Zajęć glottodydaktycznych, zajęć socjoterapeutycznych, terapii logopedycznej, terapii poprzez teatr oraz grup wsparcia dla dzieci i osób pozostających w pieczy zastępczej.
  • Grup wsparcia, mediacji rodzinnych, warsztatów kompetencji wychowawczych, warsztaty zdrowego żywienia, trening umiejętności społecznych oraz poradnictwa prawnego dla rodziców.

Nabór uczestników do poszczególnych grup:

    • Rodziny dysfunkcyjne wraz dziećmi – od dnia 01.09.2018r. do dnia 07.09.2018r.
    • Rodziny zastępcze oraz rodzice wychowujący dziecko z niepełnosprawnością – od dnia 01.09.2018r. do dnia 14.09.2018r.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie oraz spełniających powyższe warunki zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

 

Ostatnio zmienianyczwartek, 27 wrzesień 2018 07:39