Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in

Projekt: Rodzina - inwestycja w przyszłość

Co nowego w projekcie?

W miesiącu maju odbyło się pierwsze spotkanie z dietetyk - Panią mgr Ewą Niedźwiecką w ramach „Warsztatów zdrowego żywienia”. Warsztaty organizowane są dla 10 uczestników projektu. Przewidziane są dwa spotkania ze specjalistą połączone z możliwością indywidualnych konsultacji.

Celem warsztatów jest promocja zdrowia, podniesienie świadomości prozdrowotnej, oraz inspirowanie do wprowadzenia pozytywnych zmian w nawykach żywieniowych – szczególnie dzieci.

03.06.2018r. miał miejsce wyjazd do Opery i Filharmonii w Białymstoku dla młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej i w ramach projektu uczestniczącej w terapii poprzez teatr. Młodzież miała możliwość obejrzenia „Upiora w Operze”. Wyjazd połączony był z krótkim spacerem po Białymstoku i obiadem.

Warsztaty kompetencji wychowawczych. 10 rodziców sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w miesiącu maju uczestniczyło w 10 - godzinnych warsztatach prowadzonych przez psycholog - Panią Irenę Folwarską.

Warsztaty z elementami treningu umiejętności społecznych.

5 rodziców przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze uczestniczy w warsztatach. z elementami treningu umiejętności społecznych. 16 godzinne zajęcia prowadzone są przez psycholog - Panią Monike Makarewicz – Pleskowicz. Pozostałe zajęcia w ramach projektu są nadal kontynuowane.