Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski

Log in

Projekt: Rodzina - inwestycja w przyszłość

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIELSKU PODLASKIM OGŁASZA NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „RODZINA – INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Do udziału w projekcie przystąpić mogą rodziny zamieszkujące teren powiatu bielskiego, w tym: rodziny zastępcze, rodziny dysfunkcyjne wraz dziećmi oraz rodzice wychowujący dziecko z niepełnosprawnością.

Projekt oferuje bezpłatne usługi społeczne w zakresie :

· Zajęć glottodydaktycznych, zajęć socjoterapeutycznych, terapii logopedycznej, terapii poprzez teatr oraz grup wsparcia dla dzieci i osób pozostających w pieczy zastępczej

· Grup wsparcia, mediacji rodzinnych, warsztatów kompetencji wychowawczych, trening umiejętności społecznych oraz poradnictwa prawnego dla rodziców.

Nabór uczestników do poszczególnych grup:

  • Rodziny dysfunkcyjne wraz dziećmi – od dnia 01.09.2017r. do dnia 08.09.2017r.
  • Rodziny zastępcze oraz rodzice wychowujący dziecko z niepełnosprawnością – od dnia 01.09.2017r. do dnia 15.09.2017r.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie oraz spełniających powyższe warunki zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

Ostatnio zmienianyśroda, 15 listopad 2017 15:45
Więcej w tej kategorii: Rozstrzygnięcie Ogłoszenia »