Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in

Projekt: Rodzina - Bezpieczny dom

II etap projektu „Rodzina – bezpieczny dom”

W miesiącu wrześniu 2021r. rozpoczął się kolejny etap projektu :„Rodzina – bezpieczny dom”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w projekcie zakwalifikowano:

 • 10 rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością;
 • 10 rodziców zastępczych;
 • 10 osób przebywających w pieczy zastępczej;
 • 7 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z 7 dzieci przejawiającymi problemy w szkole;

Jednocześnie udział w projekcie kontynuuje:

 • 5 osób realizujących program usamodzielnienia;
 • 7 pracowników jednostki wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej i Dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej;

Od września do grudnia 2021r. zostały zrealizowane następujące działania:

 • socjoterapia grupowa – uczestniczyło w niej 7 dzieci z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze i 3 dzieci z rodzin zastępczych
 • terapia czytania i pisania( indywidualna i grupowa) – uczestniczyło w niej 7 dzieci z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze i 3 dzieci z rodzin zastępczych
 • indywidualna terapia pedagogiczna – uczestniczyło w niej 7 osób przebywających w pieczy zastępczej
 • indywidualna terapia logopedyczna – uczestniczyło w niej 7 dzieci z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze i 3 dzieci z rodzin zastępczych
 • grupa wsparcia dla rodzin zastępczych – uczestniczyło w niej 10 osób
 • grupa wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością – uczestniczyło w niej 10 osób
 • warsztaty „ Akademia rodzica” dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze – uczestniczyło w nich 7 osób
 • indywidualne konsultacje psychologiczne
 • mediacje rodzinne
 • wsparcie konsultanta osób realizujących program usamodzielnienia;
 • szkolenie „ Profilaktyka uzależnień” dla rodzin zastępczych i rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze;
 • szkolenie „Ryzyko uzależnienia od świata cyfrowego u dzieci. Jak pracować z dzieckiem zagrożonym uzależnieniem?” dla pracowników jednostki wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego.
Ostatnio zmienianyczwartek, 10 luty 2022 12:24

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia