Wersja Kontrastowa
Log in

Projekt: Rodzina - Bezpieczny dom

Co nowego w projekcie w 2021r?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim wraz z początkiem roku 2021r. rozpoczęło kolejne działania w ramach projektu " Rodzina - bezpieczny dom".

Od stycznia do kwietnia 2021r. zrealizowano następujące formy wsparcia:

  • trening umiejętności społecznych – uczestniczyło w nim 7 osób przebywających w pieczy zastępczej

  • warsztaty zdrowego żywienia – uczestniczyło w nich 10 osób (nadal trwają indywidualne spotkania z dietetykiem);

  • poradnictwo prawne - z porad prawnika skorzystało 10 osób

  • szkolenia: Skuteczne metody wychowawcze oraz Wzmacnianie poczucia wartości dziecka

    dla 10 rodzin zastępczych i 7 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze;

  • szkolenie Seksualność osób z niepełnosprawnością dla 10 rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnością;

  • szkolenie Dorosłość – przygotowanie do usamodzielnienia dla 7 pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Dyrektora placówki o -w typu rodzinnego;

Nadal są kontynuowane spotkania w ramach grup wsparcia dla rodziców zastępczych i rodziców dzieci z niepełnosprawnością, warsztaty „Akademia rodzica”, socjoterapia, glottodydaktyka, indywidualna terapia pedagogiczna i logopedyczna, indywidualne konsultacje psychologiczne, mediacje rodzinne oraz wsparcie konsultanta osób realizujących program usamodzielnienia.

 

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 10 maj 2021 12:55

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia