Wersja Kontrastowa

Nazwa działu

Nr. telefonu

Nr. pokoju

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

85 8332677

1

Inspektorzy ds. obsługi PFRON

85 8699903

4

Główny księgowy

85 8699906

209

Inspektor d/s kadrowo- płacowych

85 8699904

3

Specjalista pracy socjalnej

85 8699901

210

Rodzinna piecza zastępcza

85 8331082

8

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

85 8332675

205

Specjalista pracy z rodziną

85 8699905

204

Psycholog

85 8699902

206

Sekretariat

85 8332676

 

 

email: pcpr@powiatbielski.pl

Log in

Projekt: Rodzina - Bezpieczny dom

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „RODZINA – BEZPIECZNY DOM"

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIELSKU PODLASKIM OGŁASZA NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „RODZINA – BEZPIECZNY DOM” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Do udziału w projekcie przystąpić mogą rodziny zamieszkujące teren powiatu bielskiego, w tym: osoby przebywające w pieczy zastępczej, rodziny zastępcze, pełnoletni wychowankowie realizujący program usamodzielniania, rodziny dysfunkcyjne wraz dziećmi oraz rodzice wychowujący dziecko z niepełnosprawnością.

Projekt oferuje bezpłatne usługi dla dzieci:

· Zajęcia czytania i pisania prowadzone metodą glottodydaktyki

· Zajęcia socjoterapeutyczne

· Terapia logopedyczna

· Terapia pedagogiczna

oraz zajęcia dla dorosłych:

· Warsztaty „Akademia rodzica”

· Grupy wsparcia

  • Szkolenia rozwijające umiejętności o-w rodzin

· Poradnictwo prawne

· Mediacje rodzinne

  • Konsultacje psychologiczne

· Poradnictwo dietetyczne

Nabór uczestników do poszczególnych grup:

  • Rodziny zastępcze, pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej, rodziny dysfunkcyjne – od dnia 01.09.2020r. do dnia 09.09.2020r.
  • Rodzice wychowujący dziecko z niepełnosprawnością – od dnia 01.09.2020r. do dnia 15.09.2020r.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie oraz spełniających powyższe warunki zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

 

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 14 wrzesień 2020 10:36
Więcej w tej kategorii: Rodzina - bezpieczny dom »

 

Podlaskie

 


BIP EFS kapitał ludzki Wrota Podlasia